Keramický kroužek pro rodiče s dětmi

12.09.2022

Zveme zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou do keramického kroužku pro rodiče s dětmi.

Kroužek začíná ve čtvrtek 6. října v 16:15 hod. v budově ZŠ.

Cena: 100,- Kč/lekce (rodič + děti) + cena za výrobek (podle jeho váhy).

Co potřebujete? Přezůvky, pracovní oblečení, dobrou náladu.

Těším se na vás.

Mgr. Petra Appeltauerová

Tel.: +420 739 498 787
e-mail: appeltauerova.msbol@gmail.com