KRÁSNÉ PRÁZDNINY

30.06.2023
Práce žáků ZŠ Boleradice
Práce žáků ZŠ Boleradice

Vážení rodiče, 

dovolte mně poděkovat Vám touto cestou za celý školní rok; za nezapomenutelné chvíle plné pilné práce a radosti
s Vašimi dětmi, za trpělivost, kterou jste měli se svými dětmi při domácí přípravě, za přízeň a zpětnou vazbu, kterou jste nám po celý rok vyjadřovali. Velice si vážím jakékoliv spolupráce a pomoci z Vaší strany, ale i připomínek, které nás pohánějí k neustálému zlepšování.

Díky patří i všem zaměstnancům mateřské školy i základní školy, za jejich plné nasazení, profesionální přístup při práci s dětmi, žáky, která ne vždy byla jednoduchá.
V neposlední řadě patří velká pochvala všem dětem a žákům za jejich píli, snahu a ochotu při výuce a reprezentaci naší školy v různých soutěžích.

Začínají očekáváné prázdniny, tak si je všichni užijte, odpočiňte si, načerpejte nové síly a nová odhodlání. Nespěchejte. Ani naší želvě na obrázku nic neuteče!
Těším se, že se po prázdninách ve zdraví a radosti zase sejdeme.

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA

ředitelka školy