Návštěva kostela

03.01.2023

Děti z naší školky navštívily kostel sv. Jana Křtitele. Pan farář Mgr. Vít Fatěna dětem povídal příběh o Betlému a Ježíškovi. Děti měly možnost si zblízka prohlédnout malé jezulátko v jesličkách. Paní Coufalová nám zahrála na varhany vánoční koledy Tichou noc a Narodil se Kristus Pán, kterou si děti také společně zazpívaly.  Děkujeme.

Petra Appeltauerová