Novoroční návštěva kostela

03.01.2022

První školní den roku 2022 jsme zahájili návštěvou kostela. Přestože kolem kostela chodíme každý den a jeho věž vidíme z oken školy, možná právě dnes byli někteří žáci v kostele úplně poprvé.

Pan farář Mgr. Vít Fatěna nás přivítal a předal slovo panu Mgr. Pavlu Kabelovi, který nás seznámil s historií budovy kostela. Žáci se dozvěděli, kdy a kým byl kostel postaven a jak v průběhu let získal svou současnou podobu.

Pan Kabela dále žákům podrobně popsal interiér kostela a nastínil příběhy, které se k němu váží.

Na závěr si vzal slovo pan farář, aby předal žákům důležité poselství o tom, jak je důležité mít rád své blízké.

Dnešní návštěva kostela byla zároveň procházkou do historie Boleradic a žáci získali vědomosti, které jistě uplatní v hodinách prvouky i vlastivědy.

Ing. Michaela Vedrová