Páťáci se loučili

29.06.2022

Poslední dva týdny v červnu chodili žáci "Páťáci" už jako tělo bez duše, protože věděli, že čas strávený v základní škole v Boleradicích se jim rychle krátí. Dokázali se domluvit a připravit spolužákům a učitelům několik zajímavých akcí.

V úterý se konala první aktivita, byla to stopovaná pro druháky Cesta za pokladem, kterou si děti užily. Cestou jsme plnili úkoly a na konci cesty se u lesa vynořila Lesní paní a její veličenstvo. Odměna byla sladká a velmi chutná.

V pátek v tělocvičně si všichni žáci užili "Páťáckou diskotéku" - pásmo her a tance. Prostě se všichni pobavili, někteří zasoutěžili a zatancovali.

Poslední společenská akce odcházejících žáků byl poslední den školního roku 2021/2022. Společně se svými rodiči připravili paní ředitelce, která byla jejich třídní učitelkou, dojemné rozloučení. Poděkovali jí za pomoc při vzdělávání a čas, který jim ráda věnovala.

Paní ředitelka budoucím šesťákům poděkovala a popřála jim hodně úspěchů.

Miroslava Vavriková asistentka pedagoga