Plavecký výcvik úspěšně ukončen!

05.05.2023

Žáci 2., 3., a 4. ročníku mají za sebou všech 10 lekcí výuky plavání v krytém bazénu v Hustopečích. Byli rozděleni do čtyř skupin podle svých plaveckých schopností a k výcviku mohli využít velkého množství zajímavých a zábavných pomůcek. První kontakt s vodou byl u některých žáků nesmělý. Postupně se strach z vody vytratil a žáci zjistili, že voda je prima a plavecký výcvik absolvovali s nadšením a radostí. Žáci se zvládli naučit základy plaveckých stylů jako jsou kraul, prsa, znak, motýlek, skákat do vody, plavání pod vodou, pomoci tonoucímu, a hlavně se vody nebát. Žáci svědomitě plnili všechny úkoly pod vedením zkušených instruktorů a výsledky na konci kurzu byly výborné. Na závěr všichni obdrželi "mokré vysvědčení".

Mgr. Jana Zoubková