Poděkování panu učiteli Kabelovi

22.10.2021

V roce 2010 vznikl v naší škole Včelařský kroužek mládeže, kterému jsme před několika lety vymysleli nový název-Svazenka, kroužek nejen včelařský.

Vedoucí kroužku jsou paní Miroslava Vavriková a pan Mgr. Pavel Kabela, kteří měli v plánu v loňském roce oslavit s dětmi výročí deset let trvání kroužku. Nakonec v roce 2020 na vše kolem včel zůstali vedoucí sami a přemýšleli co dál. Včela je živý tvor a potřebuje péči i když vláda vše ve škole omezila.

Pan Kabela, na jehož zahradě máme školní včeličky ubytované, jim nosil vodu do napáječky a přidával medníky, aby měly kam nosit nektar. "Holky" se nám odvděčily a pan učitel vytočil výborný med. Sklenice s medem donesl do školy a žáci školy měli možnost med ochutnat. Podle chuti jsme odhadovali, ze kterých rostlin včelky nektar přinesly.

V současné době se mohou žáci přihlásit do včelařského kroužku na školní rok 2021/2022. Bereme všechny zájemce, kteří mají vztah k přírodě, rádi vyrábějí svíčky a ozdoby z vosku, učí se jak včeličky žijí a jak se o ně starat. Scházíme se každý pátek od 15 do 16:30 hodin. Přihlásit se děti mohou u paní Vavrikové.