Poděkování

28.06.2024

Vážení rodiče,
dovolte mně poděkovat Vám touto cestou za celý školní rok;
za nezapomenutelné chvíle plné pilné práce a radosti s Vašimi dětmi, za trpělivost, kterou jste měli s nimi při domácí přípravě, za přízeň a zpětnou vazbu, kterou jste nám po celý rok vyjadřovali. Velice si vážím jakékoliv spolupráce a pomoci z Vaší strany, ale i připomínek, které nás pohánějí k neustálému zlepšování.

Díky patří i všem zaměstnancům mateřské školy i základní školy, za jejich plné nasazení, profesionální přístup při práci s dětmi, žáky, která ne vždy byla jednoduchá.
Velká pochvala patří všem dětem a žákům za jejich píli, snahu a ochotu
při reprezentaci naší školy v různých soutěžích.

Děkuji také zřizovateli školy – městysi Boleradice, jmenovitě panu starostovi Antonínu Vejvančickému za finanční podporu naší organizace, ale především
za vstřícnost a spolupráci.

Na chodu školy se podílí také zástupci školské rady. Školské radě děkujeme za součinnost.
Děkuji také všem sponzorům z řad rodičů, spolků i firem, kteří se školou spolupracují a škole věnují věcné nebo finanční dary. Všichni si velmi vážíme jejich přízně a těšíme se na další spolupráci.

Vážení čtenáři, v Boleradicích máme opravdu pěknou školu, za což jsme velmi rádi. Pojďme tedy společně usilovat o to, aby naše škola byla i nadále dobrou školou, která poskytuje kvalitní vzdělávání.

Přeji všem pěkné slunečné léto.

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA

´Úřední dny během prázdnin ve škole:

PO - 12.08.2024     8.00 - 10.00
PÁ - 23.08.2024    8.00 - 10.00 
ST - 28.08.2024    8.00 - 10.00