Projektový den ČERVENÝ

26.06.2023

Dnes proběhl barevný projektový den - ČERVENÝ, tentokrát byl zaměřený na práci s daty. Žáci byli rozděleni do několika věkově smíšených skupin. Úkolem každé skupiny bylo vymyslet pět otázek, které byly zaměřené na zjištění různých údajů od občanů Boleradic. Jakmile měli žáci připravené otázky, vyrazili za doprovodu pedagogů do ulic a začali hledat své první respondenty. Po návratu zpět do lavic si každá skupina svoje dotazníky vyhodnotila a před všemi žáky prezentovala získané informace, které dále porovnávala s údaji ostatních skupin. Všichni žáci se shodli na tom, že je tento průzkum velmi bavil a rádi by si ho zopakovali ještě jednou někdy příště.

Mgr. Jana Zoubková