Projektový den - žlutý: Když je třeba, pomůžu

14.10.2022

 Kolikrát jste byli v situaci, kdy jste potřebovali pomoc druhého? A měli jste někdy příležitost někomu druhému pomoci? Pomáhat druhým je správné, čestné, důležité a někdy nutné. Dnes měli žáci možnost, během projektové výuky, nahlédnout na čtyřech stanovištích do různých způsobů a možností jak poskytnout pomoc. Jako první si ve smíšených skupinách vytvořili vlastní myšlenkovou mapu, co si představují pod pojmem pomoc. Seznámili se a vyzkoušeli si první pomoc při úrazech, transport raněného i obvazovou techniku. Také zinscenovali pár situací z běžného života - pomoc v nouzi starým lidem, rodičům, sourozencům nebo kamarádům. Dále se ponořili do světa neslyšících či nevidomých a vyzkoušeli si s jakými nástrahami se tito lidé potýkají a jak jim je v případě potřeby možné pomoci. Tímto děkuji za spolupráci paní Monice Třeštíkové, se kterou si žáci vyzkoušeli některá slova ze znakové řeči a seznámili se s prstovou abecedou, jejíž ukázku si také odnesli na letáčku domů. Na závěr byli žáci za svou snahu a aktivitu odměněni drobnou sladkostí. Z dnešního dne si také odnáší spoustu nových poznatků a zkušeností, které třeba jednou využijí. 

Mgr. Helena Rudolfová, Lucie Hamplová