Recitační soutěž "Boleradický džbánek" - školní kolo

22.03.2024

Dne 20. 3. 2024 proběhlo školní kolo v recitační soutěži. Žáci byli rozděleni do tří kategorií. Zúčastnili se vybraní žáci, kterým se nejlépe dařilo v třídním kole, od prvního do pátého ročníku. Všichni ostatní žáci společně s odbornou porotou v podobě pedagogického sboru sledovali, jak se vybraným žákům daří připravený text přednést. Do 0. kategorie byli zařazeni žáci z 1. ročníku, do I. kategorie žáci 2. a 3. ročníku a do II. kategorie žáci ze 4. a 5. ročníku. 

Porota hodnotila přednes daného textu, jeho zapamatování i samotný projev s přihlédnutím k obavám a ostychu žáků. Pro některé z nich se jednalo o jejich první veřejné vystoupení, které ale velmi dobře zvládli.

Ocenění vítězové v daných kategoriích:

0. kategorie:

1.místo: Karolína Nevídalová (Lesní studánka – J. V. Sládek)

2. místo: Tereza Vričanová (Ohryzaná básnička – J. Žáček)

3. místo: Tomáš Kotrč (Kos a kokos – M. Kratochvíl)

I. kategorie:

1.místo: Štěpánka Hrabcová (Malovaná pohádka – J. Žáček)

2. místo: Bára Havránková (Kloboukovy trampoty – J. Žáček)

3. místo: Jakub Korbel (Ježek bodlina – J. Havel)

II. kategotrie:

1.místo: Jiří Vintrlík (Pes u soudu – M. Kratochvíl)

2. místo: Šimon Rudolf (Ušaté torpédo – J. Žáček)

3. místo: Deniel Lovecký (Tahák – T. Rýparová)

Úspěšní žáci za svůj přednes obdrželi diplom jako upomínku na tuto školní akci a drobné dárky, které si za svou píli a odvahu jistě zasloužili.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za odvahu a za krásný zážitek!

Mgr. Helena Rudolfová