Recitační soutěž "O boleradický džbánek" - školní kolo

15.02.2023

Dne 15.2.2023 proběhlo školní kolo v recitační soutěži. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Zúčastnili se vybraní žáci od prvního do pátého ročníku a všichni ostatní žáci společně s porotou v podobě pedagogického sboru sledovali, jak se vybraným žákům daří připravený text přednést. Do první kategorie byli zařazeni žáci z 1., 2. a 3. třídy a do druhé kategorie žáci ze 4. a 5. třídy.

Porota hodnotila přednes daného textu, jeho zapamatování i samotný projev s přihlédnutím k obavám a ostychu žáků. Pro některé z nich se jednalo o jejich první veřejné vystoupení, které ale velmi dobře zvládli.

Ocenění vítězové v daných kategoriích:

Kategorie

1. místo: Zeman Daniel (1. třída)

2. místo: Šimon Rudolf (3. třída)

3. místo: Bára Havránková (1. třída)

              Jiří Vintrlík (3. třída)

Kategorie

1. místo: Radek Linduška (5. třída)

             Adéla Rudolfová (5. třída)

2. místo: Jakub Kilián (4. třída)

3. místo: Jan Huk (4. třída)

Úspěšní žáci za svůj přednes obdrželi diplom jako upomínku na tuto školní akci a drobné dárky, které si za svou píli a odvahu jistě zasloužili.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za odvahu a za krásný zážitek!

Mgr. Jana Zoubková, DiS.