Ředitelské volno

03.06.2021

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 472/2011 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

ředitelské volno pro všechny žáky 1. stupně ZŠ Boleradice,

a to na dny 28. 6., 29.6. a 30. 6. 2021

Volné dny se budou týkat i školní družiny.

Vyhlášení ředitelského volna bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy