Ředitelské volno

27.09.2022

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

ředitelské volno pro všechny žáky ZŠ Boleradice,

a to na den 18.11.2022

Volný den se bude týkat i školní družiny.

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA

ředitelka školy