Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021

25.06.2021

Žáci slavnostně oblečení se sešli před budovou školy a očekávali ukončení školního roku. Pan starosta popřál dětem krásné prázdniny, hodně zážitků a odpočinku od školy.

Poté si vzala slovo paní ředitelka, která dětem, jejich rodičům i zaměstnancům školy poděkovala za zvládnutí uplynulého školního roku, který byl náročný pro nás všechny. Před školou děti dostaly odměnu od zástupkyň firmy Hamburger Recycling CZ s.r.o. za 2. místo v soutěži škol ve sběru papíru. Od Fondu Sidus škola zakoupila pro každého žáka dárky a tím podpořila činnost této organizace.

Loučili jsme se s páťáky, kteří přechází do škol v okolí, a věříme, že tam budou jistě v dobrém prezentovat naši školu.

Ve třídách už žáci netrpělivě očekávali vysvědčení, ohodnocení svojí práce za uplynulý školní rok. Převzali si pochvaly třídních učitelek, poděkovali jim za pomoc při výuce a spokojeně odcházeli vstříc volným dnům. Dětem z Boleradic končil školní rok již v pátek 25. června 2021.

Miroslava Vavriková a Blanka Riedlová