Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

01.09.2021

Žáci, zaměstnanci školy, pan starosta, rodiče a veřejnost se sešli před budovou školy. Pan starosta všechny přivítal do nově opravené školy a poděkoval paní ředitelce za koordinaci prací v průběhu přestavby. Všichni si přejeme, abychom se mohli učit ve škole po celý následující školní rok.

V 1. třídě bude učit paní učitelka Mgr. Helena Rudolfová, v 2. a 5. ročníku bude třídní učitelka Mgr. Miroslava Fišerová, 3. ročník bude učit Mgr. Jana Petrášová Nerudová a 4. ročník paní Ing. Michaela Vedrová. Ve školní družině budou vychovatelky Blanka Riedlová a Mgr. Hana Vajbarová.

Děti se svými učitelkami se odebraly do tříd, kde se musely otestovat. Dostaly informace o tom, jak bude probíhat výuka v následujících dnech. Žáci se do školy těšili, někdo na oblíbený předmět, jiný na učitele a všichni na kamarády a spolužáky.

Před odchodem domů bylo vyslyšeno přání dětí - nahlédnou do ostatních místností a prohlédnout si změny.

Miroslava Vavriková a Blanka Riedlová