Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

04.09.2023

Prázdniny opět velmi rychle utekly - a tak v pondělí 4. září 2023 se uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku.

Naši žáci byli přivítáni ředitelkou školy a panem starostou. Po slavnostním uvítání se žáci přesunuli se svými třídními učitelkami do kmenových tříd.

Všem žákům přejeme úspěšný a radostný školní rok! Rodičům přejeme spoustu trpělivosti.

B. Riedlová, V. Coufalová