Slavnostní zakončení školního roku 2021/2022

28.06.2022

Úterní ráno 28. června 2022 začínalo slavnostně před budovou školy. Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok, který byl pro naši školu úspěšný. Žáci reprezentovali školu na soutěžích, vystoupeních a získali spoustu nových znalostí. Po předání pochval třídního učitele a ředitelky školy, bylo velké loučení s odcházejícími páťáky. Pan starosta je vyslal do světa a popřál jim hodně úspěchů v další cestě životem. Všem žákům popřál krásné a dlouhé prázdniny.

Paní Lucie Rosívalová z firmy Hamburger Recycling předala ředitelce školy odměnu za 1. místo v soutěži škol ve sběru papíru. V soutěži jednotlivců získala 1. místo Natálie Veselá ze čtvrtého ročníku.

Ve třídách si žáci převzali vysvědčení za uplynulý školní rok a spokojeně odcházeli vstříc volným dnům.

Miroslava Vavriková, Blanka Riedlová