Slavnostní zakončení školního roku 2022/2023

30.06.2023

Páteční ráno 30. června 2023 začínalo slavnostně před budovou školy. Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok, který byl pro naši školu úspěšný. Žáci reprezentovali školu na soutěžích, vystoupeních a získali spoustu nových znalostí. Po předání pochval třídního učitele a ředitelky školy, bylo velké loučení s odcházejícími páťáky. Pan starosta je vyslal do světa, popřál jim hodně úspěchů v další cestě životem a všem žákům popřál krásné prázdniny.

Ve třídách si žáci převzali vysvědčení za uplynulý školní rok a drobné dárečky, které pro ně pedagogové připravili. Spokojeně pak odcházeli vstříc volným dnům. 

Přejeme všem prosluněné prázdniny a spoustu skvělých zážitků.

Mgr. Helena Rudolfová, Blanka Riedlová