Soutěž ve sběru druhotných surovin s firmou Hamburger Recycling CZ s.r.o.

27.04.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, spoluobčané,

jako každoročně, tak i v tomto školním roce se naše Základní a mateřská škola Boleradice přihlásila do soutěže ve sběru druhotných surovin. Díky této příležitosti škola získává finanční prostředky, které používá na drobné odměny pro všechny děti, na kulturní akce, na nákup vybavení, výukových pomůcek atd.

Naše škola soutěží jako celek, mohou ovšem soutěžit i jednotlivci o nejlepšího sběrače. Jak to udělat? Vytříděné suroviny musíte sami odvézt do firmy Hamburger Recycling CZ s.r.o., která sídlí v Hustopečích směrem na Kurdějov, zde nahlásíte naši školu a jméno dítěte, které se objeví i na vážním lístku a lístek odevzdáte ve škole.

Velice si vážíme Vaší podpory i vstřícnosti obecního úřadu. Vámi vytříděný papír, který v rámci pravidelného svozu obec nashromáždí, je věnován škole. O získaných financích a výdajích vede škola záznamy, které jsou součástí výroční zprávy.

                                                                        Co můžete sbírat?

➢karton -karton šedý, hnědý, vlnitý i hladký,

➢časopisy, noviny, letáky - směs novin a časopisů, knihy bez tvrdých desek, letáky, počítačové sjetiny,

➢PET víčka - víčka všech barev z PET lahví (mimo Jupíků a lahví od drogerie),

➢PET láhve - PET láhve sešlápnuté, s uzávěry i bez uzávěrů.

Další informace včetně výkupních cen najdete v příloze.

Děkujeme za odevzdaný sběr a těšíme se na další spolupráci.