Soutěž ZLATÁ VČELA

03.05.2024

V sobotu 27. dubna 2024 se konala v Mutěnicích oblastní soutěž včelařských kroužků mládeže Zlatá včela. I náš včelařský kroužek Svazenka se přihlásil a zúčastnil. Členy našeho týmu byli Roman Třeštík, Mikuláš Omasta, Zdeněk Hrabec a Vanesa Kabelová. Byla to celodenní akce pro mladé včelaříky, kde si ověřili své znalosti a dovednosti. Měli možnost si vyměnit zkušenosti v oboru, seznámit se s jinými dětmi a získat nové kamarády. Součástí soutěže byl písemný test, mikroskopování (tělo včely), rostliny, pomůcky a včelařská praxe. Pro Romana a Mikuláše to bylo něco nového, neznámého, ale vypořádali se s tím velmi dobře. Všichni se snažili co nejvíce. Dařilo se jim především v pomůckách, rostlinách a včelařské praxi. V naší kategorii bylo 62 soutěžících a umístili jsme se na středních příčkách, což je velice pěkné. Odměnou jim byly různé upomínkové předměty a pamětní list. Po soutěži jsme společně navštívili i zoologickou zahradu v Hodoníně, kterou pořadatelé zajistili s aktivním krmením šelem. Domů jsme odjížděli sice unaveni, ale spokojeni. Všem děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

Za včelařský kroužek Svazenka vedoucí Pavel Kabela.