Turistický výšlap

28.06.2023

Dnes jsme si s žáky vyšlápli k dřevěnému sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které pohlíží z půvabného místa na Boleradice. Během výšlapu probíhala nenápadně i výuka v přírodě. Povídali jsme si o různých bylinkách, keřích i stromech, volně žijících zvířatech - dokonce jsme spatřili nějakou tu myš, zajíce a kroužícího dravce. Během cesty někteří ochutnali právě uzrálé třešně, ale bylo jich po jarních mrazech jen málo. Při svačině pod sousoším a pohledu shora do dáli (dnes byla výborná viditelnost) jsme si popsali krajinný ráz, co vytvořila příroda a co člověk. Žáci se dozvěděli něco málo z historie a taky objevili "kešku", což vyžadovalo vysvětlení, co je to geocaching.

Jelikož nám zbývala ještě trocha času, pokračovali jsme ve výšlapu obnovenou cestou s nově vysazeným ovocným stromořadím k památníku padlého vojáka Viktora Nikitěnka. Každý strom je označen cedulkou s označením druhu ovocného stromu, uvedenou odrůdou a místem odkud odrůda pochází. Mimo to je u každého stromu napsán i jeho patron. Mezi patrony se objevila i jména některých žáků nebo jejich rodin a měli velikou radost, že ten jejich strom krásně roste. 

Mgr. Helena Rudolfová