Uzavření základní školy

24.11.2021

Vážení rodiče,

na základě dnešního kontaktu s KHS je ode dne 25. 11. 2021(ČTVRTEK) z důvodu výskytu nákazy COVID-19 uzavřena CELÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Všechny tři třídy základní školy přechází v souladu s § 184a školského zákona na distanční výuku. O organizaci distanční výuky budete co nejdříve informováni.
Karanténní opatření stanovené ve smyslu §2 odst.7 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, se nařizují v minimální délce 7 dní od data posledního kontaktu s
pozitivně testovanou osobou.
Karanténní opatření zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 7 dnů, tedy do 29.11.2021 včetně (dle data posledního kontaktu) a vyšetření RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek RT-PCR z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí 7. dne (včetně) od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou.

Žák by mohl nastoupit do školy 30.11.2021. Podmínkou tohoto návratu do školy je tedy negativní RT-PCR test, který rodič ( nebo žák ) zašle třídní učitelce mailem nebo prokáží v den nástupu do školy!!
V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu karanténní doby (5-7 den)se karanténní opatření ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou, tedy 06.12.2021. Žák může nastoupit do školy 7.12.2021.

Po zadání kontaktu ( žáka nebo pedagoga) do databáze karantén, je na poskytnuté telefonní číslo odeslána automatická sms s odkazem na sebetrasující formulář. Po jeho řádném vyplnění je dotyčnému automaticky vygenerována e-žádánka na PCR test.
Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem.
Odběrové místo, kde si vytvoříte rezervaci, a způsob odběru si volíte sami. Na způsobu odběru se domlouvejte vždy na samotném odběrovém místě.
§2 odst.7 z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.
Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod.
Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu...), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře
a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné
kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za "kontakty kontaktů" a pouze v
případě pozitivního RT-PCR testování by byla činěna další opatření i u nich.
Karanténa se nenařizuje ani osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace.


Potvrzení o ošetřovném vydává škola. Formulář k vytisknuti je součástí této zprávy jako příloha.

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy