VÁNOČNÍ BESÍDKA + JARMARK

22.12.2022

Dne 21.12.2022 jsme uspořádali vánoční vystoupení žáků naší školy v divadle v Boleradicích. Děti nacvičily pohádky, písničky, příběhy, tance i koledy. Představení se povedlo, děti si ho velmi užily a doufám, že se líbilo i všem divákům v sále.

Po skončení vystoupení byl připravený krásný vánoční jarmark, kde si mohli diváci koupit drobnosti, které vyráběly děti.

Děkujeme všem, kteří se na celé akci podíleli, bez vás bychom to nezvládli.

Za kolektiv ZŠ Boleradice přejeme pěkné Vánoce.

Ing. Michaela Vedrová