Vánoční besídka

17.12.2023

Ve čtvrtek 14.12.2023 děti vystoupily s krátkým pásmem vánočních písniček, básniček a koled na Vánoční besídce, kterou pořádala naše škola.
Věříme, že jejich vystoupení potěšilo Vaše srdce, vykouzlilo úsměv na rtech i vehnalo slzy do očí. Snad i pomohlo navodit vánoční atmosféru.

Petra Appeltauerová