Včeličky navštívily ZUŠ v Kloboukách

13.04.2023

Dnes jsme s dětmi navštívili ZUŠ v Kloboukách. Paní Mgr. Babáčková děti seznámila s nejznámějšími hudebními skladateli a jejich díly. Děti si nové znalosti ověřily prostřednictvím hry s obrázky. Spoustu zábavy a vzrušení si užily u poznávání známých melodií z pohádek, které jim zahrály žačky ZUŠ. Nechyběla ani ukázka a prohlídka hudebních nástrojů. Na závěr si děti zahrály hry, u kterých hlavní roli hrála hudba a její poslech. Děti odcházely spokojené a plné dojmů. Moc děkujeme.

P. Appeltauerová