Včeličky ví, jak třídit odpad

28.04.2023

Třídím, třídíš, třídíme a co dál? S dětmi jsme povídali a ukázali, do kterých kontejnerů se třídí papír, plast, konzervy, sklo, bioodpad, obaly od mléka či džusů.  Zjistili jsme také, kam takto vytříděný odpad putuje i co se s ním stane. Pomocí výukového programu Tonda Obal si děti své znalosti hravou formou mohly ověřit.

I přání dětí se nám díky rodičům podařilo splnit a naše Včeličky si užily pyžámkový den.

P. Appeltauerová