Vítání občánků

16.11.2021

V neděli 14.11. 2021 proběhla na radnici městyse Boleradice malá slavnost. Nově narozené děti zde byly slavnostně uvítány mezi občany naší obce. Přišly je sem přivítat i děti z místní ZŠ a MŠ s krátkým pásmem básniček a písniček. Celý obřad byl příjemným zážitkem pro rodiče i ostatní členy rodiny. Všechny děti děkují za sladkou odměnu, která jim  náramně chutnala.

Renata Stehlíková