Výlet do KOVOZOO - 1. a 2. ročník

12.06.2022

Ve středu 8. 6. jsme společně s dětmi z mateřské školy navštívili Kovozoo ve Starém městě. Hned po příjezdu nás silniční vláček Steelinka provezl celým areálem nejen kovozoo, ale i místy, kde se třídí a zpracovává kovový odpad. Celá projížďka byla komentovaná a taky jsme si poslechli veselou písničku právě o Steelince. Následovala přestávka na svačinu, kterou žáci využili k provětrání peněženek v místním občerstvení.

Po vydatné svačině jsme si prošli celou kovozoo a obdivovali jsme různá zvířata a exponáty vytvořené právě z kovoodpadu. Nenechali jsme si ujít ani možnost prohlédnout si v muzeu historii zpracování železné rudy, zpracování železa s ukázkou kovářské výhně a řadou různých kovářských výtvorů. V dalším pavilonu jsme obdivovali nablýskané staré veterány.

Pak žáci projevili zájem vystoupat na maják a podívat se na loď, která stála před areálem kovozoo. Výstup na maják ověřil naši fyzickou zdatnost. Při cestě dolů měly děti za úkol spočítat, kolik schodů jsme sešli - bylo jich 96, ale zvládli to všichni. 

Výlet jsme si užili i přes počáteční nepřízeň počasí, které se naštěstí umoudřilo. 

Mgr. Helena Rudolfová