Výstava ovoce a zeleniny

22.09.2021

V pondělí 20. 9. jsme navštívili výstavu ovoce, zeleniny a květin s názvem "Boleradické údolí". Tuto výstavu uspořádal Český zahrádkářský svaz Boleradice v sále Městyse Boleradice. Děti měly možnost vidět širokou paletu různých výpěstků ovoce a zeleniny, a také krásné květinové vazby a dekorace. V krátkosti se seznámily s tím, jak různé plody zužitkovat a uchovat (např. zavařování, moštování, sušení apod.). Výstavou děti provedli pan Mgr. P. Kabela a paní Stehlíková ve dvou skupinkách (první skupina měla prohlídku výstavy a druhá skupina poznávala různé druhy zeleniny na pracovním listě, který si pak děti odnesly domů). V jedné části výstavy prezentovala také naše škola projekt "Voda v zahradě". Kromě ovoce a zeleniny nás zaujaly fotografie, na kterých byla zachycena historie zemědělství. Na závěr jsme ochutnali výborný čerstvý jablečný mošt.