VÝSTRAŽNÁ STÁVKA

21.11.2023
MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA
MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že se dne 27. listopadu 2023 zapojí všichni zaměstnanci školy do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.TENTO DEN BUDE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA I MATEŘSKA ŠKOLA V BOLERADICÍCH UZAVŘENA, TÝKÁ SE I ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍ JÍDELNY.Forma výstražné stávky:jednodenní přerušení práce po celou pracovní dobu dne 27. 11. 2023

Důvod a cíle stávky:

Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, ale je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí, našich žáků."Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí a přesto jsou z různých míst včetně MŠMT prezentovány. Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti."

Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

ZABRÁNIT ŠKRTŮM V ROZPOČTU ŠKOLSTVÍ PRO ROK 2024

- nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily;

- zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;

- zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:

- výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce

- zvyšování počtu žáků ve třídách

- ohrožení existence malotřídek a školních jídelen.

Návrh na PŘEVEDENÍ VŠECH NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ POD ZŘIZOVATELE ŠKOLY
by prakticky znamenalo:

  • navýšení výdajů zřizovatele na platy a na zajištění veškeré personální administrativy mnoha zaměstnanců veškerých školských zařízení. V našem případě by se stal zaměstnavatelem těchto osob městys.


Tzv. PARAMETRIZACE ASISTENTŮ PEDAGOGA – ve skutečnosti bude znamenat snížení počtů asistenta pedagoga ve školách. Negativní dopad:

  • na vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními,
  • na vzdělávání všech žáků ve třídách, kde nebudou moci AP působit.


Zdroj: https://skolskeodbory.cz/vystrazna-jednodenni-stavka

Vážení rodiče,

vězte, že si realizací stávky nebereme jako rukojmí Vaše děti, ale jakákoliv komunikace
s vládou selhala, proto jdeme touto cestou.

Stávku v naší škole organizuje stávkový výbor. Já, jako ředitelka školy, stávku neorganizuji, pouze se k ní spolu se zaměstnanci připojuji.


Děkuji Vám za pochopení.

Mgr. Miroslava Fišerová MBA

ředitelka školy