Výtvarná část soutěže O boleradický džbánek

23.11.2021

V pondělí jsme vyhlásili vítěze a ocenili zúčastněné žáky ve výtvarné části soutěže O boleradický džbánek.

Porota vybírala z velmi pěkných výtvarných prací ve dvou kategoriích. Na výběr bylo zpracování tématu "Plody podzimu" - technikou kresby, nebo "Krásy Boleradic" volnou technikou.

Nejlepší díla byla oceněna.

Děkujeme všem umělcům za účast a za to, že výtvarné soutěži věnovali svůj čas.

Ing. Michaela Vedrová