Výtvarná soutěž "O boleradický džbánek"

21.11.2022

V minulých dnech na naší škole proběhla výtvarná soutěž "O boleradický džbánek". Jelikož ve stejnou dobu byla vyhlášena výtvarná soutěž i v místním divadle a to nás požádalo o spolupráci, sjednotili jsme téma výtvarných prací - " Můj hrdina". Žáci měli možnost tvořit jakoukoliv technikou a každý spatřoval svého hrdinu v něčem jiném. Někteří se nechali inspirovat knihou a pohádkami, jiní skutečným životem. Soutěže se zúčastnilo 11 žáků a oceněni byli: 1. místo - Adéla Rudolfová (5. ročník), 2. místo - Kryštof Ježorek (2. ročník), 3. místo - Jan Zemánek (3. ročník). Za účast a projevenou snahu obdrželi sladkou odměnu všichni žáci, kteří se do soutěže zapojili. Po vyhlášení výsledků jsme veškeré práce předali Divadelnímu spolku bratří Mrštíků Boleradice, kde měly šanci uspět ještě jednou.

Mgr. Helena Rudolfová