Začínáme!

02.09.2021


Vážení rodiče,

včera jsme se sešli, abychom začali nový školní rok 2021/2022. Všechny děti i žáci byli celí natěšení, co je v novém školním roce čeká. Zase viděli po prázdninách své učitele, a hlavně své kamarády. Naši nejmenší měli zase slzičky v očích, že nevidí maminku. Paní učitelky z MŠ jim však pomohou tak, aby se co nejdříve adaptovali na pobyt v MŠ. Naše škola dostala "nový kabát". Poděkování patří představitelům městyse Boleradice a hlavně panu starostovi Antonínu Vejvančickému, který se celé prázdniny o přestavbu staral. Protože jsme potřebovali navýšit kapacitu mateřské školy tak, abychom mohli přijmout více dětí a splnili hygienické podmínky pro provoz, vyměnili jsme učebnu školní družinu za třídu MŠ a přistavěli k ní WC a umývárnu. Dětem ze základní školy jsme vytvořili na pobyt v družině hrací koutky ve třídách tak, aby mohli po vyučování strávit příjemně volný čas. Vybudovali jsme nový vchod do MŠ brankou přes zahradu školy, aby měla základní škola i mateřská škola zvláštní vchod.

Za projekci přestavby děkujeme Ing. Jakubu Sedláčkovi. Děkujeme všem pracovníkům městyse Boleradice, řemeslníkům kteří se na rekonstrukci ochotně a hlavně rychle podíleli, protože nás "tlačil" čas, vše muselo být hotovo do začátku školního roku. Za všechny jmenujme pana Pavla Praxe, pana Josefa Hrabce, pana Pavla Sedláčka, pana Petera Havelku, firma Polyplast Boleradice.
Velký dík patří panu Milanovi Čurdovi, který nejenomže precizně položil dlažbu a obklady, ale celou stavbu vlastně řídil a koordinoval všechny práce. 

Děkuji všem zaměstnancům školy, kteří přiložili ruku k dílu.

Všem žákům přeji, aby se jim ve škole líbilo a měli radost z toho, že mohou chodit do školy a vzdělávat.

Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy

ŠKOLA PŘED REKONSTRUKCÍ A BĚHEM REKONSTRUKCE

ŠKOLA PO REKONSTRUKCÍ - POSUĎTE SAMI, POVEDLA SE?