ZAČÍNÁME!

01.09.2022

Všichni žáci, rodiče, prarodiče, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Boleradice se sešli před školou, aby slavnostně otevřeli nový školní rok 2022/2023. 

Slavnostní zahájení jsme začali jako již tradičně hymnou české republiky, po které promluvil ke všem pan starosta Antonín Vejvančický. Všem žákům popřál hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce a poděkoval všem zaměstnancům školy za přípravu školní budovy na vyučování. 

Na tvářích dětí bylo vidět, jak se těší hlavně na spolužačky a spolužáky. 14 nových prvňáčků nastoupilo do první řady i s novými aktovkami a jejich očička byla plná očekávání něčeho nového a tajemného. 

Všem žákům přejeme, aby do nového roku nakročili pravou nohou a ve škole se jim vše dařilo přesně tak, jak si přejí.

Rodičům přejem pak spoustu trpělivosti a radosti ze svých dětí.

Mgr. Miroslava Fišerová, MBA 

ředitelka školy