ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

29.08.2021


STŘEDA- 1. září 2021

Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin před budovou školy.

Po zahájení si žáci prohlédnou nově opravenou školu a třídu, ve které se budou tento školní rok učit. Prvňáčky mohou doprovodit do třídy rodiče (při dodržení všech hygienických pravidel - respirátor a návleky).
Žáci 2. - 5. ročníku se ve třídě otestují. Prvňáčci se budou testovat až ve čtvrtek 2.9. 2021. 
Provoz školy končí - přibližně v 8.45 h (družina nebude).

První školní den si aktovky přinesou pouze žáci 1. třídy, nemusí mít přezůvky. Klíče od šaten dostanou ve čtvrtek.

Všichni ostatní si aktovky a přezůvky přinesou až druhý školní den,

tj. ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Sešity a ostatní základní učební pomůcky (mimo psací potřeby) si přinesou žáci během prvních vyučovacích dnů dle pokynů třídní učitelky.

ČTVRTEK - 2. září 2021

Vyučování pro 1. ročník bude probíhat ve čtvrtek od 8.00 do 10.50 h, dále školní družina (žáky si odvedou vychovatelky ŠD - nebo dle dohody s rodiči).

Vyučování pro 2. - 5. ročník bude ve čtvrtek od 8.00 do 11.45 - školní družina nebo odchází žáci domů.

PÁTEK - 3. září 2021

Vyučování pro 1. ročník bude probíhat v pátek od 8.00 do 10.50 h, Vyučování pro 2. - 5. ročník bude probíhat podle rozvrhu hodin.

V době školního vyučování je škola otevřena vždy od 7,40 hod.


Ranní školní družina začne ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 6.30 h, odpolední družina zahájí provoz 2.9.2021 od 11.45 do 16.00 h,

pro žáky 1. třídy od 10.50 do 16.00 h.

Prosíme rodiče, aby se s dětmi rozloučili před budovou školy a nechodili do šatny.