Povinně zveřejňované informace

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace

Adresa: Boleradice 57, 691 12

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zařízení:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání

Hlavní činnost:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů,
 • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně,
 • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy,
 • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Doplňková činnost:

 • prodej obědů cizím strávníkům s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy,
 • pronájem inventáře a nebytových prostor

Zřizovatel:

 • Městys Boleradice
 • 691 12 Boleradice 401 

 • IČ: 00283011

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno

IČ:  70888337

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Na účet č. 172448995/0300

Školné ŠD : 

Školné MŠ:

Stravné:

6. Identifikační číslo školy (IČ)

IČ: 70915351

7. Plátce daně z přidané hodnoty (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty. 

8. Dokumenty

9. Žádosti a informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 • Podání elektronicky:

- prostřednictvím elektronické pošty E-mail: reditelka@boleradice.cz

- prostřednictvím datové schránky: 7ksmbqn

 • Podání písemně:

- poštou na adresu sídla organizace:

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace

Boleradice 57, 691 12

 • Osobně v sídle organizace:

Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav - příspěvková organizace

Boleradice 57, 691 12

1. patro - ředitelna 

Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti).

Písemné žádosti o informace přijímá ředitelka školy.

Pro písemné podání je vhodné využít standardizovaný formulář.

10. Příjem a podání  podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím