Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
(dále ŠPP) je zřízeno v naší škole k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Hlavní náplní ŠPP je poskytování a koordinace preventivních pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole.
Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 72/2005 Sb. žákům a jejich zákonným zástupcům. Kromě toho se podílí na tvorbě a rozvoji výchovně vzdělávacího systému tak, aby se škola stala životaschopným a funkčním organismem, školou otevřenou, připravenou na novou kvalitu komunikace s rodiči i mimoškolními institucemi, schopnou inspirovat pedagogické pracovníky k samostatnému a tvořivému jednání s vysokými nároky na kvalitu vzdělání.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Hlavní náplní ŠPP je:

  • pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků s ohledem na jejich individuální možnosti
  • řešit příčiny slabého prospěchu
  • pomáhat uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků
  • pomáhat dětem řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy