Školská rada

Školská rada:

Předsedkyně: Mgr. Kamila Vašinová
Za městys Boleradice: Mgr. Olga Reiterová
Za zákonné zástupce: Ing. Hana Lindušková, Ph.D.