Unie rodičů

Setkání s rodiči 21.9.2021

 • Covid situace, testování. Poděkování rodičům za vstřícnost, jakým způsobem jsme prošli covidovou situací, bez problémů.

Prosba - Neposílejte do školy děti s rýmou ( u dětí se těžko pozná, zda mají covid nebo jsou jen nachlazené - uzavření celé školy).

 • Hodnocení školního roku 2020/2021 - viz. Výroční zpráva, která bude projednána a schválena školskou radou dne 7. 10. 2021. Po schválení bude k nahlédnutí na webových stránkách školy.
 • Evaluační zpráva - dotazník pro rodiče a děti "Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám" (- viz webové stránky školy)
 • DSV - poděkování za zvládnutí rodičům i p. učitelkám. Učitelé nestudovali, aby stáli před kamerou, nebylo to lehké. Absolvování školení na online výuku.
 • Pozor na závislosti u dětí - sladkosti, (obezita je nemoc), počítače, mobily, chatování na nedovolených stránkách - porno (už se řešilo na jiné škole i u žáků 4. třídy), kouření, alkohol - osobní příklad (zrcadlo je rodina).

· Organizační řád školy

Ranní družina od 6.30 do 7.30, odemykání školy 7.40, vstup do tříd 7.45.

Odchody - rodiče si na družinu zazvoní.

 • Školní řád - úplata za ztracené nebo poničené učebnice
 • Nové ŠVP pro 1. ročník - - viz webové stránky školy
 • ŠVP ŠD Kudy z nudy - viz webové stránky školy.
 • ŠD Informace k provozu školní družiny ve školním roce 2020/21

Ranní družina začíná v 6:30 a nejpozdější příchod je v 7:30 v učebně č. 1 a 3, děti budou v družině do 7:40, potom přechází do své třídy na vyučování. Ranní družina je zpoplatněna částkou 10,- Kč za den. Odpolední 100,- Kč za měsíc. Absence dítěte se od částky neodečítá.

Provoz odpolední družiny začíná po vyučování, vychovatelky děti odvádí do jídelny na oběd. Pokud si děti vyzvedáváte po obědě, je potřeba počítat s tím, že doba obědů je ve 12.10 a potom ve 12.40 h.

Do 14 hodin jsou děti v družině, hrají si a podle zájmu rodičů si mohou napsat domácí úkoly. Vychovatelky dohlédnou na to, aby si je děti napsaly, ale ne na správné vypracování, to si zkontrolují doma rodiče.

Také prosím zkontrolujte, zda si děti přinesly věci na převlečení - během vycházky se

mohou ušpinit. V čase od 14:00 do 15:00 jsou děti venku, pokud si je chcete vyzvednout v tomto čase je možné volat na telefon 720 949 180, který mají vychovatelky u sebe.

Děti odcházejí domů podle informací uvedených na přihlášce. Omluvenky a změny je lepší psát na papír, který předá dítě vychovatelce, pokud by nešel internet, nemáme od vás tuto informaci.

Starším dětem dávejte prosím i větší odpolední svačinky a dostatek pití na celý den.

5. Platby za učební pomůcky - přesný rozpis dostanou žáci ve škole.

Úhrada

 • hotově (říjen) u administrativní pracovnice p. Strakové
 • převodem na č. účtu 172448995/0300, VS 2021, do poznámek příjmení dítěte + třída

1. ročník 262,- Kč

2. ročník 382,- Kč

3. ročník 723,- Kč

4. ročník 676,- Kč

5. ročník 584,- Kč

6. Školní pokladna a Sběr papíru - viz příloha IS EDOOKIT

7. Výše rodičovského daru - Dar je poskytnut ve smyslu § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů jako příspěvek na nákup odměn žákům při soutěžích, úhrada cestovného při soutěžích a dopravy na školní akce, úhrada vzdělávacího kurzu pro žáky, nákup materiálu na akce školy, nákup sportovních a herních prvků pro žáky, nákup kancelářského papíru pro pořizování kopií žákům a nákup materiálu a věcí na akce školy. O daru bude sepsána Darovací smlouva, kterou podepisuje Mgr. Katarína Pučková, zástupce rodičů za Školskou radu. Darovací smlouva bude předána zřizovateli školy ke schválení.

Úhrada daru - převodem na č. účet 172448995/0300, VS 11, do poznámek příjmení dítěte + třída.

8. Stravování ve školní jídelně - viz IS EDOOKIT

9. Plavání v roce 2021/2022 bude probíhat od 14.3. 2022 (na plavání přispívá obec), pro 3., 4. a 5. ročník

10. Lyžařský kurz je objednán - 21.2. - 25.2. 2022. Informace o kurzu rozdat rodičům.

12. Kroužky - doplnit stavy dětí

13. Foto prvňáčků se Slabikářem - zájem, není

14. Plán školních akcí na rok 2021/2022

15. Plán doučování -  Bc. Petr Chalupný, Mgr. Miroslava Fišerová, Mgr. Rudolfová, přednost mají žáci, kteří nemají SVP - důsledky DSV. Primárně doučování z ČJ a M.

Zapsala: Mgr. Miroslava Fišerová

Kontrola: Jaroslava Straková