Mami, tati! Já chci do školky!

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v letošním školním roce již proběhne opět klasický zápis přímo v mateřské škole, ale zároveň máte možnost využít všech ostatních bezkontaktních způsobů zápisu.

Termín zápisu 02. 05. - 16. 05. 2024

 • 15. 05. 2024 od 16:00 do 17:00 hod. - prezenční formou za přítomnosti dětí a zákonných zástupců přímo v mateřské škole.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU:

1. Vyplněná ŽÁDOST O PŘIJETÍ + Kritéria k přijímání dětí
2. Vyplněný a od lékaře potvrzený EVIDENČNÍ LIST
3. Rodný list
4. U rozvedených rodičů kopie dokladu o svěření do péče
5. Občanský průkaz

 • 02. 05. 2024 - 16. 05. 2024 - bezkontaktně - doručení žádosti o přijetí ke vzdělávání
  a dalších potřebných dokumentů

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU:


  1. Vyplněná ŽÁDOST O PŘIJETÍ + Kritéria k přijímání dětí
  2. Vyplněný a od lékaře potvrzený EVIDENČNÍ LIST
  3. Kopie rodného listu dítěte
  4. U rozvedených rodičů kopie dokladu o svěření do péče

Způsoby podání přihlášky:

- datovou schránkou: 7ksmbqn
- emailem s elektronickým podpisem
- případně poštou nebo vložením do poštovní schránky základní školy

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Boleradice 57, 691 12

Registrační číslo obdrží rodiče e-mailem

Ředitelka školy zveřejní oznámení rozhodnutí o PŘIJETÍ dítěte do MŠ  pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě před vchodem do školy a na webových stránkách školy.


Těšíme se na vás.

                                                                                                           Mgr. Miroslava Fišerová, MBA, ředitelka školy


Dokumenty potřebné k zápisu naleznete po kliknutí na žluté tlačítko.