Mami, tati! Já chci do školky!

Vážení rodiče,

zápis do MŠ se uskuteční v termínu od 2. května do 16. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Zapisují se děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Zapisují se i děti, které nastoupí v měsících leden až červen 2022.

Způsoby podání přihlášky:

- datovou schránkou

- emailem s elektronickým podpisem

- případně poštou nebo vložením do poštovní schránky základní školy

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Boleradice 57, 691 12

Dokumenty potřebné k přihlášce: Žádost o přijetí

                                                          Čestné prohlášení rodičů

                                                          Čestné prohlášení o přeoočkování

                                                           Kopie očkovacího průkazu a rodného listu dítěte

Ředitelka školy zveřejní oznámení rozhodnutí o PŘIJETÍ nebo NEPŘIJETÍ dítěte do MŠ dne 29. 5. 2021 pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě před vchodem do školy a na webových stránkách školy.
.
Registrační číslo obdrží rodiče e-mailem.

Dokumenty potřebné k zápisu naleznete po kliknutí na žluté tlačítko.