Mami, tati! Já chci do školky!

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v letošním školním roce již proběhne opět klasický zápis přímo v mateřské škole, ale zároveň máte možnost využít všech ostatních bezkontaktních způsobů zápisu.

Termín zápisu 02. 05. - 16. 05. 2022

 • 04. 05. 2022 od 16:00 do 17:00 hod. - prezenční formou za přítomnosti dětí a zákonných zástupců přímo v mateřské škole.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU:

1. Vyplněná ŽÁDOST O PŘIJETÍ + Kritéria k přijímání dětí
2. Vyplněný a potvrzený EVIDENČNÍ LIST
3. Vyplněnou dohodu o zastupování při vyřizování záležitostí v MŠ
4. Rodný list
5. U rozvedených rodičů kopie dokladu o svěření do péče
6. Občanský průkaz

 • 02. 05. 2022 - 16. 05. 2022 - bezkontaktně - doručení žádosti o přijetí ke vzdělávání
  a dalších potřebných dokumentů

  POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU:


  1. Vyplněná ŽÁDOST O PŘIJETÍ + Kritéria k přijímání dětí
  2. Vyplněný a potvrzený EVIDENČNÍ LIST
  3. Vyplněnou dohodu o zastupování při vyřizování záležitostí v MŠ
  4. U rozvedených rodičů kopie dokladu o svěření do péče

Způsoby podání přihlášky:

- datovou schránkou: 7ksmbqn

- emailem s elektronickým podpisem

- případně poštou nebo vložením do poštovní schránky základní školy

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Boleradice 57, 691 12

Registrační číslo obdrží rodiče e-mailem

Ředitelka školy zveřejní oznámení rozhodnutí o PŘIJETÍ nebo NEPŘIJETÍ dítěte do MŠ dne 31. 5. 2022 pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě před vchodem do školy a na webových stránkách školy.


Těšíme se na vás.

                                                                                                                                Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy

V případě dotazů kontaktujte:

Zástupkyně ředitelky
Bc. Petra Appeltauerová
appeltauerova.msbol@gmail.com
Tel.: 739 498 787

Dokumenty potřebné k zápisu naleznete po kliknutí na žluté tlačítko.