Co se u nás děje?

V pondělí 20. 9. jsme navštívili výstavu ovoce, zeleniny a květin s názvem "Boleradické údolí". Tuto výstavu uspořádal Český zahrádkářský svaz Boleradice v sále Městyse Boleradice. Děti měly možnost vidět širokou paletu různých výpěstků ovoce a zeleniny, a také krásné květinové vazby a dekorace. V krátkosti se seznámily s tím, jak různé plody...

Začínáme!

02.09.2021

včera jsme se sešli, abychom začali nový školní rok 2021/2022. Všichni žáci byli celí natěšení, co je v novém školním roce čeká. Zase viděli po prázdninách své učitele, a hlavně své kamarády. Naše škola dostala "nový kabát". Poděkování patří představitelům městyse Boleradice a hlavně panu starostovi Antonínu Vejvančickému, který se celé prázdniny o...

Žáci, zaměstnanci školy, pan starosta, rodiče a veřejnost se sešli před budovou školy. Pan starosta všechny přivítal do nově opravené školy a poděkoval paní ředitelce za koordinaci prací v průběhu přestavby. Všichni si přejeme, abychom se mohli učit ve škole po celý následující školní rok.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin před budovou školy.

přeji Vám všem po pilné práci hezké prázdniny. Děkuji Vám i Vašim rodičům za práci, kterou jste ve škole odvedli. Odpočiňte si, nabírejte síly a buďte na sebe hlavně opatrní, abychom se mohli opět 1. září 2021 sejít v novém školním roce 2021/2022.

Žáci slavnostně oblečení se sešli před budovou školy a očekávali ukončení školního roku. Pan starosta popřál dětem krásné prázdniny, hodně zážitků a odpočinku od školy.

Předposlední den školního roku 2020/2021 jsme díky krásnému počasí zakončili vodními hrami na školní zahradě. Děti měly za úkol naplnit nádoby vodou tak, aby z nich vyskočilo "dračí vejce". Zvítězil Leoškův tým ve složení Eliška, Hermínka, Terezka, Ráďa a Pepa. Protože jsme na zahradě strávili skoro celé dopoledne, stihli jsme i posbírat úrodu...

Dnes jsme se žáky ZŠ Boleradice navštívili zajímavé místo, které na nás dýchlo historií našich předků. Navštívili jsme archeoskanzen v Modré. Archeoskanzen leží částečně přímo na místě bývalého hradiště z doby Velké Moravy. Pan průvodce poutavě vyprávěl a děti se zaujetím poslouchaly. Nejprve jsme se dozvěděli, jak žili naši předkové, k čemu...

Podívejte se, jaký "večírek" si za přispění maminek udělaly páťáčky. Nejenom, že se loučí se školou ale i samy se sebou. Jejich cesty se po skončení páté třídy rozejdou. Ale podle fotek, co myslíte? Kamarádky na vždy. Moc jim to přeji.

V posledních dvou hodinách výtvarné výchovy letošního školního roku jsme využili krásného počasí a vydali se na vycházku do přírody. Na krásném místě s výhledem na Boleradice děti kreslily luční kvítí a pozorovaly živočichy a rostliny na louce. Na informační tabuli si se zájmem přečetly informace o historii své obce a povídali jsme si i o tom, co...

Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. V České republice se tento svátek slaví dosud jen ojediněle. Žáci ze 1. a 2. ročníku se ale rozhodli, že ho oslaví a tatínkům připraví malý dárek, který si mohou "obléknout" třeba u nedělního slavnostního oběda, 20. června, na jejich počest.